หน้าแรก    เกี่ยวกับสำนักงาน    บุคลากร    ประกาศ    การจัดการองค์ความรู้    ไขข้อสงสัย     

 

          
          


สายตรงอธิการบดี

เบอร์โทรศัพท์ภายใน
    รายชื่อกรรมการ   
สภามหาวิทยาลัย
    รายชื่อกรรมการ   
      ส่งเสริม     
แบบฟอร์มรับส่งเอกสาร

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ
ตึกปฐมกาล โทรศัพท์ (053) 851478 - 86 ต่อ 224 - 228
โทรสาร (053) 241983

:: Copyright @2004 by office of the president
Designed by office of the president, Payap University 
 


ติดต่อสอบถาม หรือเสนอแนะได้ที่ :  president@payap.ac.th